Zřícenina hradu Boskovice

Zřícenina Boskovického hradu

Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se ve výšce 460 metrů nad mořem vypíná romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu. Od roku 1975 probíhá na hradu postupná rekonstrukce, jejímž výsledkem je zpřístupnění velké části hradní zříceniny.

Boskovický hrad vítá návštěvníky okrouhlou věží s renesančním cimbuřím. Z původně mohutné stavby se dochovalo torzo hradního paláce nabízející impozantní výhled do zdejší malebné krajiny. Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna poháněná dřevěným šlapacím kolem, jediným funkčním v republice. Od roku 1975 probíhá postupná rekonstrukce, jejímž výsledkem je zpřístupnění velké části hradní zříceniny.

Z historie hradu: dějiny hradu se začaly psát v polovině 13. století. Tehdy patřil do majetku rodu pánů z Boskovic, kteří hrad i panství vlastnili až do konce 14. století. Na sklonku 14. století hrad přešel do držení pánů z Kunštátu. V této době bylo zřejmě započato se stavbou nového středověkého sídla. Od 50. let 15 .století hrad spolu s boskovickým panstvím znovu drží páni z Boskovic, a to až do 16. století, kdy jej získal rod Ederů ze Štiavnice a později polský rod Morkovských ze Zástřizl.

Na konci 17. století získali hrad Dietrichsteinové. V této době nastal úpadek hradu, který byl nahrazen novou rezidencí ve městě. Svou funkci hrad ztrácí definitivně po roce 1733 a začíná chátrat. Byla stržena hradní střecha a zdivo rozebráno jako stavební materiál pro panské domy v Boskovicích. V roce 1843 se dědička boskovického panství Terezie z Dietrichsteina provdala za hraběte Alfonse Mensdorff-Pouilly. V roce 1856 Terezie umírá a její dědictví se tak stává majetkem rodiny Mensdorf - Pouilly, která jej s více než čtyřicetiletou přestávkou vlastní až dosud. 

MOŽNOSTI DOPRAVY:

AUTEM:

Start: Hotel Kras – trasa je dlouhá 26,2 km
pokračujte mírně vlevo 112 m: Havlíčkovo náměstí
odbočte vpravo 172 m: Havlíčkovo náměstí
pokračujte mírně vpravo 203 m: Kostelní
odbočte vpravo 313 m: Za Kostelem
odbočte vlevo 10,3 km: silnice II.třídy 373
pokračujte mírně vpravo 7,4 km: silnice II.třídy 373
odbočte ostře vlevo 6,2 km: silnice I.třídy 150
pokračujte mírně vlevo 524 m: Podhradí
Cíl: Zřícenina Boskovického hradu

NA KOLE:

Start: Hotel Kras – trasa je dlouhá 27,1 km
odbočte vpravo 152 m: úzká cesta
pokračujte mírně vpravo 345 m: chodník
pokračujte mírně vlevo 309 m: 5080
pokračujte mírně vlevo 170 m: 5080
pokračujte mírně vlevo 112 m: 5079, 5080
odbočte vpravo 522 m: 507
pokračujte mírně vlevo 1,3 km: 507
pokračujte mírně vpravo 228 m: 507
pokračujte rovně 2,1 km: 507
pokračujte rovně 135 m: 507, 5079
pokračujte mírně vpravo 124 m: 5, 507, 5079, Srdcem jižní Moravy
pokračujte rovně 689 m: 5, 507, 5079, Srdcem jižní Moravy
odbočte vlevo 638 m: 5, Srdcem jižní Moravy
pokračujte rovně 2,6 km: 5, Srdcem jižní Moravy
odbočte vlevo 737 m: 5, Srdcem jižní Moravy
pokračujte rovně 387 m: 5, EV9, Greenway K-M-W
pokračujte mírně vlevo 458 m: úzká cesta
odbočte vlevo 2,6 km: 5085A
odbočte vpravo 848 m: 5117
odbočte vpravo 71 m: úzká cesta
pokračujte mírně vpravo 1,0 km: 5117
odbočte vlevo 546 m: 5117
pokračujte mírně vlevo 502 m: 5117
odbočte vpravo 287 m: 5117
pokračujte mírně vlevo 3,6 km: 5117
odbočte vlevo 3,0 km: 5117
pokračujte mírně vlevo 444 m: 5117
odbočte vpravo 304 m: 5117
odbočte vlevo 577 m: 5117
pokračujte rovně 546 m: 5143
pokračujte rovně 670 m: 5143
odbočte vlevo 513 m: 5143
odbočte ostře vlevo 82 m: zpevněná cesta
pokračujte mírně vpravo 437 m: zpevněná cesta
Cíl: Zřícenina Boskovického hradu