Sloupsko-šosůvské jeskyně...

Sloupsko-šosůvské jeskyně

největší zpřístupněné jeskyně v ČR

Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největší zpřístupněné jeskyně v ČR. Tvoří je rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, které spojují dvě podzemní patra s výškovým rozdílem 60 m. Prohlídky zahrnují klasické okruhy či zážitkovou exkurzi do spodních pater.

Sloupsko-šošůvské jeskyně, ležící na severním okraji Moravského krasu u městečka Sloup, představují rozsáhlý komplex domů, chodeb a podzemních propastí vytvořený ve dvou patrech. Krátký okruh jeskyněmi o délce 890 metrů prochází sloupskou částí jeskyně a končí v jeskyni Kůlna s archeologickou expozicí. Dlouhý okruh o délce 1760 metrů vede sloupskou i šošůvskou částí jeskyní a rovněž končí v jeskyni Kůlně.
 Pro tělesně postižené návštěvníky byla velká část jeskyní upravena jako bezbariérová.

Zážitková trasa s názvem Po stopách Nagela o délce 1300 metrů vede spodním patrem Sloupsko-šošůvské jeskyně. Zde se chodí se stupňovitou propastí do spodních pater jeskyně. Trasa navazuje na zpřístupněné části Sloupsko-šošůvských jeskyní. Sestup je ústím Stupňovité propasti se sestupem po upravené trase a schodech k části bývalého Absolonova Masošského žebře. Dále vede řečištěm Sloupského potoka na dno Nagelovy propasti. Přechodem přes Nagelovo jezírko nahlédnete do přítokových sifonů. Při návratu odbočíte ještě k Wankelovu jezírku a vystoupíte opět Stupňovitou propastí. Na trase vás čeká sestup po 12 m dlouhém žebři, v některých místech je postup možný jen "po čtyřech" nebo plazením. Na trasu doporučujeme pevnou obuv, ochranné rukavice, šátek pod přilbu, vhodné oblečení a plastový pytel na ušpiněné věci - při prohlídce musíte počítat s tím, že se ušpiníte od bláta. Na zážitkovou prohlídku po stopách Nagela je nutná předchozí rezervace.

V zimním období jsou jeskyně otevřeny. Pro vstup do jeskyně v měsících prosinec, leden a únor je nutná rezervace. Vstupy probíhají v časech 10:00, 12:00 anebo na 13:00 hodin. Sloupská část jeskyně je pro veřejnost uzavřená z důvodu ochrany zimujících netopýrů. Prohlídka v šošůvské části probíhá při světle baterek (tu si vezmete buď z domova, anebo dostanete čelovku k zapůjčení u pokladny). Jeskyně jsou významným nalezištěm koster jeskynních medvědů, lvů, hyen a dalších živočichů a dělí se na dvě části. Sloupská část je v zimním období uzavřena kvůli zimujícím netopýrům. Prostora nazývaná Eliščina jeskyně má velmi bohatou krápníkovou výzdobu a také vynikající akustiku, proto je příležitostně využívána pro koncerty komorní hudby nebo ke konání svateb. Při rekonstrukci v roce 1997 byla přemostěna Stupňovitá propast a návštěvníkům se tak otevřel nový netradiční pohled. Propast Nagelova, hluboká 80 metrů, je nejmohutnější podzemní propastí svého druhu v České republice. Pro návštěvníky je zpřístupněna obdobně jako propast Macocha dvěma vyhlídkovými můstky.

Šošůvská část, objevená roku 1889, je charakteristická křehkou a barevnou krápníkovou výzdobou. Součástí prohlídkové trasy je také světoznámá archeologická lokalita - jeskyně Kůlna - kde byly nalezeny části lebky neandertálského člověka asi 45 000 let staré. Archeologický výzkum doložil osídlení a využívání jeskyně od předposlední doby ledové před 120 000 lety až do současnosti.

MOŽNOSTI DOPRAVY:

AUTEM:

Start: Hotel Kras – trasa je dlouhá 12 km
pokračujte mírně vlevo 112 m: Havlíčkovo náměstí
odbočte vpravo 172 m: Havlíčkovo náměstí
pokračujte mírně vpravo 203 m: Kostelní
odbočte vpravo 313 m: Za Kostelem
odbočte vlevo 8,7 km: silnice II.třídy 373
odbočte vpravo 1,1 km: silnice II.třídy 377
pokračujte rovně 312 m: úzká cesta
odbočte vlevo 143 m: úzká cesta
Cíl: Sloupsko – Šošůvské jeskyně

NA KOLE:

Start: Hotel Kras – trasa je dlouhá 11  km
odbočte vpravo 152 m: úzká cesta
pokračujte mírně vpravo 345 m: chodník
pokračujte mírně vlevo 309 m: 5080
pokračujte mírně vlevo 170 m: 5080
pokračujte mírně vlevo 112 m: 5079, 5080
odbočte vpravo 522 m: 507
pokračujte mírně vlevo 1,3 km: 507
pokračujte mírně vpravo 228 m: 507
pokračujte rovně 2,1 km: 507
pokračujte rovně 135 m: 507, 5079
pokračujte mírně vpravo 124 m: 5, 507, 5079, Srdcem jižní Moravy
pokračujte rovně 689 m: 5, 507, 5079, Srdcem jižní Moravy
odbočte vlevo 638 m: 5, Srdcem jižní Moravy
pokračujte rovně 2,6 km: 5, Srdcem jižní Moravy
odbočte vlevo 737 m: 5, Srdcem jižní Moravy
pokračujte rovně 387 m: 5, EV9, Greenway K-M-W
pokračujte mírně vpravo 246 m: 5, EV9, Greenway K-M-W
odbočte vpravo 17 m: úzká cesta
odbočte vpravo 174 m: zpevněná cesta
Cíl: Sloupsko – Šošůvské jeskyně