Kateřinská jeskyně

Kateřinská jeskyně - nejrozlehlejší dómy v Moravském krasu...

Jeskyni tvoří dva vzájemně spojené mohutné dómy s přilehlými chodbami. Jeskyně byla pro veřejnost otevřena už v roce 1910. Hlavní dóm je s rozměry 95x44x20 metrů největší veřejnosti zpřístupněnou podzemní prostorou v Moravském krasu.

Asi 300 metrů před spojením krasových kaňonů Suchý a Pustý žleb u Skalního mlýna se v pravém údolním svahu Suchého žlebu otevírá 8 metrů vysoký vchod do Kateřinské jeskyně. Jde o výtokovou jeskyni řeky Punkvy, která v geologické minulosti odtékala z propasti Macocha dosud neznámými chodbami k jihozápadu a Kateřinskou jeskyní vytékala do Suchého žlebu.

Dnes poskytuje návštěvníkům vzrušující zážitek nejen prohlídka neobvyklé krápníkové výzdoby, ale především fascinující doklady rozsáhlého řícení stropů podzemních dutin, které v minulosti vedlo ke vzniku nejrozlehlejších dómů v Moravském krasu. Další částí jeskyně je nová Kateřinská jeskyně objevená roku 1909. Mezi nejkrásnější partie patří barevně nasvícený útvar Čarodějnice a Bambusový lesík tvořený vzácnými, několik metrů vysokými hůlkovými stalagmity.

MOŽNOSTI DOPRAVY:

AUTEM:

Start: Hotel Kras – trasa je dlouhá 11,1 km
pokračujte mírně vlevo 112 m: Havlíčkovo náměstí
odbočte vlevo 692 m: Havlíčkovo náměstí
na kruhovém objezdu odbočte na 1. výjezdu 5,9 km: Palackého
odbočte ostře vpravo 3,4 km: silnice III.třídy 37920
Cíl: Kateřinská jeskyně
 

NA KOLE:

Start: Hotel Kras – trasa je dlouhá 8,9 km
odbočte vpravo 152 m: úzká cesta
pokračujte mírně vpravo 345 m: chodník
pokračujte mírně vlevo 309 m: 5080
pokračujte mírně vlevo 170 m: 5080
pokračujte mírně vlevo 112 m: 5079, 5080
odbočte vpravo 522 m: 507
pokračujte mírně vlevo 1,3 km: 507
pokračujte rovně 421 m: silnice II.třídy
pokračujte rovně 424 m: Srdcem jižní Moravy
pokračujte rovně 1,3 km: Srdcem jižní Moravy
odbočte ostře vlevo 629 m: 5
pokračujte mírně vlevo 2,5 km: 5
pokračujte rovně 654 m: 5
Cíl: Kateřinská jeskyně
 

PĚŠKY:

Start: Hotel Kras – trasa je dlouhá 8,6  km
odbočte vpravo 1,1 km: naučná stezka 
odbočte vpravo 77 m: červená 
odbočte vlevo 1,5 km: žlutá 
odbočte vpravo 1,4 km: červená 
odbočte vlevo 424 m: červená 
odbočte vpravo 696 m: zelená 
odbočte ostře vlevo 14 m: zelená 
odbočte vpravo 821 m: zelená 
odbočte vlevo 1,9 km: zelená 
pokračujte rovně 654 m: zelená 
Cíl: Kateřinská jeskyně